Demokratik Bir Ortadoğu İçin Gençlik Konferansı – Ciwan Azadi

 

2018 yılında kurucu çalışmaları başlayan Ortadoğu Gençlik İnisiyatifinin çağrısı ile 26-27-28 Ocak tarihleri arasında Kuzey ve Doğu Suriye’de “Birlikte Çok Renkli ve Demokratik Bir Ortadoğu’ya Doğru” şiarı ile 2. Ortadoğu Gençlik Konferansı toplanıyor. 2015 yılında Amed’te gerçekleştirilen 1.Ortadoğu Gençlik Konferansında alınan karar doğrultusunda 2. konferansın  Kuzey Suriye’de gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Bu kararın hayata geçmesi için Rojava ve Kuzey Suriye’ de birçok tartışma, görüşme ve toplantı sonucunda “Ortadoğu Gençlik İnsiyatifi” resmi bir şekilde 14 Temmuz 2018 tarihinde yeniden kuruldu.

Bu gençlik insiyatifi içerisinde Arap, Kürt, Türk, Türkmen, Süryani ve Ermeni uluslarından gençler yer alıyor. Aynı zamanda Suriye Demokratik Meclisi (MSD) gençliği, Rojava Gençlik Birliği (YCR), Genç Kadın Birliği (YJC) Halkların Birlik ve Dayanışma Kurumu (SYPG), Gençlik dernekleri, Demokratik muhafazakârlar partisi, Arap ülkesi Bakanlığı, Arap Gençlik Hareketi, Kürt Gençlik Koordinasyonu gibi kurumlar da bileşenler arasında bulunuyor.  

Bu konferansın hedeflerinden biri Ortadoğu coğrafyasında emperyalist, kapitalist güçler ve gerici faşist diktatörlüklerin “Böl parçala yönet” siyaseti ile birbirine düşmanlaştırılan halkların gençlik dinamizmi çerçevesinde bir araya getirilerek örgütlenmesidir. Aynı zamanda gerici, faşizan diktatörlükler tarafından geleceksizleştirilen ve kimliksizleştirilerek yok edilmeye çalışılan gençliğin devrimci dinamizmini açığa çıkartmaktır.

Arap halk isyanlarında ve Kürdistan özgürlük mücadelesinde de açığa çıktığı gibi bu gün gençlik gericiliğe, faşizme karşı halk direnişlerinde öncü bir rol oynuyor. Gençliğin bu direnişlerin öncüsü olması tarihsel ve güncel koşullar ile bağı içerisinde değerlendirilmelidir. Arap halk isyanlarında işçi, işsiz ve genç kadınların öncü rol oynaması ve bu isyanların temelde Tunus’ta işsiz bir gencin kendisini yakması ile patlak vermesi gençliğin egemen ve düşmanlaştırma siyasetine karşı yeni bir alternatif arayışı içerisinde olduğunu işaret ediyor.

Ortadoğu coğrafyasında gençlik açlığın, yoksulluğun, işsizliğin pençesinde politik özgürlüklerden yoksun bir şekilde geleceksizliğe sürükleniyor. Her yıl üniversite okuyan ya da okumayan milyonlarca gençlik kitlesinin işsizler ve yoksullar sınıfına eklenmesi, siyasette ve toplumsal alanda gençliğin yok sayılması, var olan haklarının da her gün tırpanlanarak yok edilmesi gençlik direnişinin ateşleyici fitildir.

Gençliğin Gücü Birlikten Gelir

Bu gün 4 parça Kürdistan ve tüm Ortadoğu coğrafyasında güçlü bir gençlik hareketi olmasına ve gençliğin devrimlerde güçlü bir ateşleyici rolü bulunmasına rağmen parçalılık hali devam ediyor. Oysa, tüm Ortadoğu’da, büyük çelişki ve çatışmalar var. bu koşullar içinde, emperyalist güçlerin kendi çıkarları temelinde oluşturmaya çalıştıkları bir güç dengesi var. Rojava ve Kuzey Suriye devrimi de bu denklem içinde, tüm emekçi ve ezilen halklardan yana bir çizgi ve ağırlık merkezi oluşturuyor. Onların dengelerini bozuyor. Arap halk isyanlarının bir sonucu olan Rojava ve Kuzey Suriye devrimleri bu nedenledir ki başta işgalci, faşist Türk devleti ve diğer emperyalist ve sömürgeci güçler tarafından kuşatılarak yok edilmeye çalışılıyor. Bu gün hem bir kadın devrimi hem de, her alanda kanı ve canı pahasına gençliğin öncülük yaptığı bu devrim örgütlü ve kurumsal gücü ile tüm Ortadoğu halk mücadelelerine yol göstericilik ve öncülük yapıyor.

Tam da Rojava ve Kuzey Suriye devrimi şahsında tüm Ortadoğu ezilen halklarının kazanımlarının bir yok etme konsepti ile karşı karşıya olduğu bu süreçte  Ortadoğu genelinde örgütlenen bu konferansın vereceği mesajlar oldukça önem taşıyor. Konferansa, Tunus, Mısır, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Mağrip, Hindistan, Irak, İran, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve dört parça Kürdistan’dan 70’i aşkın gençlik örgütü ve Arap, Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Ezidi, Çerkes halklarından gençlik temsilcilerinin katılması bekleniyor. Bu konferansın kısa vadeli amaçları: “Ortadoğu’daki gençlik hareketlerini ve kişileri tanımak ve birbirini tanımasını sağlamak”; “Ortadoğu krizini ve sorunlarını tartışmak ve çözüm yollarını bulmak”; “Ortadoğu’da ortak bir mücadele mekanizması inşa ederek güçlü bir gençlik hareketi inşa etmek” olarak hedeflenmektedir.

Konferansın uzun vadeli amaçları olarak ise “Demokratik ve sosyalist bir Ortadoğu için ortak bir mücadele ruhu inşa etmek, Ortadoğu’daki kaos içerisinde halkların demokratik mücadele hattını büyütmek, Ortadoğu’daki iktidarlara karşı devrim ve isyan perspektifini büyütmek ve dağıtmak” olarak hedeflenmektedir. Bu konferansın Ortadoğu aşamasından sonra Avrupa ve üçüncü aşamada ise dünya gençlik konferanslarına evrilmesi hedeflenmektedir. Birbirinden öğrenen ve birbirini güçlendiren bu tür buluşmalarla kapitalist ve erkek egemen iktidarlara karşı dünya üzerinde gençliğin ortak bir mücadele hattını geliştirme perspektifini taşımaktadır.

Zengin Gündemler, Ortak Hedefler

Konferans üç gün sürecek ve tartışmalar seminerler şeklinde örgütlenecek. Delege kotası katılımcı örgütlerin ve halklardan oluşan bileşenlerin örgütlenme esaslarına göre belirlenecek. Üç gün sürecek olan tartışma konuları ise şu başlıklardan oluşuyor:

Ortadoğu’da İktidarlar Tarihi- Merkezi Medeniyet, Ortadoğu’da Direniş Tarihi- Demokratik Medeniyet, Emperyalist Güçlerin Ortadoğu Üzerindeki Proje Ve Çabaları, Büyük Ortadoğu Projesi, İşgalcilik Ve Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı, Ortadoğu’da Oryantalizmin Etkileri, İktidar Ve Dogmatizm, Irkçılık, Özgürlük, Komünal Yaşam Ve Doğal Toplum, Ortadoğu’da Erkek Egemenliği, Toplumsal Cinsiyetçilik Ve Ortadoğu’da Kadın Özgürlüğü, Sosyalizm, Din, İnanç Ve Mezhepler, Var Olan Sorunlar, Var Olan Zenginlik, Demokratik İslam Projesi, Filistin Sorunu Ve Özgürlüğü, Ortadoğu’daki Etkileri, Kürdistan Devrimi, Arap Halk İsyanları Ve Yenilgi Nedenleri, Arap Halk İsyanları Rojava Ve Kuzey Suriye’de Nasıl Halkların Baharına Dönüştü, Ortadoğu’da Gençlik Kimliği Ve Yeni Mekanizmaların Oluşturulması

Rojava ve Kuzey Suriye’deki komünist gençler başından itibaren bu konferansın hazırlık aşamasında yer aldılar. Düzenleme komitesinde, en geniş katılımı gerçekleştirmek için oynadıkları rolle birleştirici bir yerde durdular. Mücadele yoldaşlığını yükselterek, konferansın başarısı için emek verdiler. Konferansın son etabında da, özellikle tartışma platformlarına komünist gençliğin perspektifleri ile katılımı, Ortadoğu coğrafyasında sunacakları çözüm yolları ile bu süreç bakımından oldukça önemli olacaktır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki komünist gençlerin bu sorumlulukla hazırlıklarını hızlandırması gerekmektedir.

Konferansın işgal tehdidi altındaki Rojava ve Kuzey Suriye’de yapılması işgal saldırılarına karşı gençliğin ortak bir sesi ve en güçlü cevabı olacaktır. Bu konferans aracılığı ile Ortadoğu’dan tüm dünya gençliğine güçlü bir direniş mesajı verilecektir. Konferansla gençliğin birlikte mücadele ve direnişi büyütme imkanları çoğaltılacaktır.

Emperyalist, kapitalist ve gerici sistemlerin tüm geleceksizleştirme ve güçsüzleştirme saldırılarına rağmen, halkların öncü gençliği, tarihin bu önemli döneminde rolünü oynayacak, özgürlük, eşitlik ve adaleti temsil eden devrim ve sosyalizm bayraklarını en önde dalgalandıracaktır. Ortadoğu gençlik konferansı, bu yolda önemli bir kazanım ve yol gösterici mevzi olacaktır.