6 Maddede Erdoğan Tipi Diktatörlük

Cumhurbaşkanı’na altı ayı geçmemek koşuluyla OHAL ilan etme yetkisi verildi. Buna seferberlik de eklendi. Maddede şöyle deniyor: “Cumhurbaşkanı seferberlik, ayaklanma, savaş gibi hallerde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı verildiği gün Resmi Gazete’de yayınlanır ve yürürlüğe girer. TBMM gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir ve olağanüstü hali kaldırılabilir.’’ Bu madde ile hali hazırda uygulanan faşist OHAL uygulamalarının devam edeceğini ve tüm yetkinin Erdoğan’da toplanacağını söylemek hayalcilik olmaz

Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye karşılıklı olarak fesih yetkisi verildi. Cumhurbaşkanı ve TBMM, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri göreve başlayana kadar görevine devam edecek. Bu gün milletvekillerini tutuklayan AKP faşizmi, bu yetkiye sahip olduğunda parlamentoyu tamamen devre dışı bırakabilecektir.

Cumhurbaşkanı; cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Üst düzey kamu yöneticilerinin atanma ve görevden alınmasını kararnameyle belirleyecek. Bu maddede ile yürütme süreci de diğer süreçler gibi Erdoğan’a bağlanıyor.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13’e çıkarılması öngörülüyor. Adalet Bakanı ile birlikte HSYK üyelerinin yarısı Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş olacak. Bu madde teklifi ile yargının da Erdoğan’a bağlanması sağlanıyor.

Genel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir, aynı gün yapılacak. Gelecek seçim 3 Kasım 2019’da. Cumhurbaşkanının partili olarak seçilmesi, AKP’nin ve tabanın kemikleştirilerek Erdoğan’a bağlanmasını sağlıyor.

Meclis’in denetim yetkilerini düzenleyen madde şöyle: “Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılamaz. Yazılı soru; yazılı olarak gen geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İç tüzüğü ile düzenlenir” Teklifle sunulan maddede meclisin denetim yetkisini elinden alıyor. Ve tüm bu denetimsizlik hazırlanan koşullarının habercisi görevinde.

Başkanlık teklifi, yönetim-yargı-yasama süreçlerinin tek kişide toplandığı, diktatörlük anayasasının teklifidir. OHAL’in faşist uygulamaları (gazetecilerin,milletvekillerinin tutuklandığı, akademisyenlerin üniversiteden atıldığı; gazete, dergi ve derneklerin kapatıldığı) bir yönetim biçimine dönüştürülmek isteniyor. Faşist uygulamaların meşrulaştırılması ve demokrasi kılıfı altında diktatörlüğün deklare edilmesidir. Sarayın diktatörlüğüne karşı gençlik var demenin ve hayır sesini yükseltmenin zamanıdır.